Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Pro nově příchozí

Jsme rádi, že jste k nám našli cestu. Naše společenství je otevřené všem lidem dobré vůle, a je i natolik rozmanité, že v něm najdou duchovní domov lidé rozličných názorů. Základem našeho společenství jsou shromáždění, k nim během týdne nabízíme i další programy a zájmové aktivity, takže si každý může najít to své jako doplněk.

Pokud Vás myšlenka svobodomyslné tvůrčí víry osloví, můžete se stát členy našeho společenství. Tím získáte společenství lidí, kteří v mnoha ohledech nazírají na duchovní i jiné záležitosti podobně jako Vy. Budete se moci aktivně podílet na naší činnosti, spoluurčovat její směr, sdílet své myšlenky, radosti i starosti. Vždyť společná cesta je mnohdy pestřejší a podnětnější než osamělá pouť.

Jako členové obdržíte každý měsíc časopis Unitářské listy s inspirativním obsahem a informacemi o programech a aktivitách, a jednou týdně můžete odebírat internetový zpravodaj Aktuality Unitaria Praha.