Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

 


10. 3. Pohlédnout do nitra věcí
Petr Samojský
Stereotypy, předsudky, obavy, strach – co všechno omezuje náš rozhled? Jak často dokážeme opravdu svobodně proniknout orámováním zvyků?
17. 3. Každý den je jen jeden
Petr Samojský
Máme už něco odžito, a neznámý počet dnů před sebou. Je to tak, zdá se to samozřejmé. A přece je každý den jen jeden, zcela originální a s unikátní příležitostí ho prožít.
24. 3. Světlo vprostřed nás
sdílené vedení
Shromáždění věnováno krásným a inspirujícím myšlenkám. Používáš symbol světla ve své osobní spiritualitě? Naše společenství je také prostorem pro sdílení světla.
31. 3. Svět potřebuje naše požehnání!
Petr Samojský
Byť v nás snadno může vzniknout dojem osobní nezávislosti, přece bychom se neobešli bez lecčeho, co nám nabízí svět a lidské společenství. Jak se podílíme na reciproční vzájemnosti? Přineste s sebou stužku podle svého výběru, cca 50 cm dlouhou.