Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Vítání dítěte do života

Unitářská tradice považuje život člověka za posvátný a zrození dítěte za velkolepý dar. Narození dítěte je proto významným předělem v osobním a duchovním životě člověka, rodiny i širší společnosti. Proto je i příležitostí k zdůraznění a připomenutí významu duchovních hodnot a kvalit lidského života. 

Unitářský obřad uvítání dítěte je příležitostí k připomenutí základních lidských životních pravd, potřeby hledat lásku, krásu, pravdu a moudrost, pozitivní přístup k životu v souladu s principy svobodné víry.  V rámci duchovní péče unitářský duchovní může vykonat obřad uvítání dítěte pro děti členů unitářské obce nebo pro veřejnost. Smyslem tohoto obřadu je obvykle příslib rodičů, opatrovníků, kmotrů a případně i dalších osob, že se o dítě budou starat s láskou a pomáhat mu na cestě životem, a současně oslava přivítání dítěte do našeho světa.

Unitářský obřad uvítání dítěte má být připraven s přihlédnutím k potřebám a osobitosti rodinných příslušníků a jejich situaci.  Může být použito symbolů podle osobních přání rodičů a širší rodiny. Je ve své podobě pružný, může mít podobu obřadu v soukromí, v přírodě, veřejném prostranství nebo v prostorách unitářské obce, může být součástí pravidelného shromáždění obce.

Obřad uvítání dítěte po narození nebo po adopci může být připraven individuálně podle potřeby a přání rodičů či opatrovníků. Může mít podobu křtu vodou, může být použito květiny nebo jiného symbolického předmětu ilustrujícího krásu a jiné kvality života.