Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Kdo jsme?

Na našem webu najdete informace, které Vám podají obrázek o našem společenství.  Pokud nás chcete poznat blíže, nejlepší samozřejmě bude, když nás navštívíte na našem nedělním shromáždění, budete kdykoliv vítáni. Ale abyste měli aspoň orientační představu, tady je pár základních informací:

K našemu společenství v Praze se hlásí 160 členů, na našich shromážděních se nás obvykle schází 40-60.  Jsou mezi námi jak lidé staršího a středního věku, tak i mladší, a máme mezi sebou i děti. Naše pražské společenství je de facto původní obcí, ze které vyvstaly další obce v naší zemi; historicky jsme byli jejich základnou v době počátků za doby První republiky. Dnes to již samozřejmě neznamená nic jiného, než čest být tou první buňkou, ze které vzešel další nezávislý život.

Jako Pražská obec unitářů se shodujeme na tomto našem společném poslání:

Jsme svobodomyslné náboženské společenství; povzbuzujeme se navzájem k tomu, abychom jednali podle hodnot, vyslovených v našich unitářských principech. Scházíme se, abychom se učili jedni od druhých, sdíleli své radosti i starosti. Snažíme se být užiteční svému okolí i světu.

Každý, kdo cítí, že poslání našeho společenství je mu blízké, kdo souhlasí s našimi principy, je mezi námi srdečně vítán. Členství v naší obci je otevřené všem lidem bez ohledu na barvu pleti, sociální postavení nebo sexuální orientaci. Naše pražské unitářské společenství chce být místem, kde lidé různých názorů mohou nalézat nová přátelství, zázemí, podporu v životě nebo duchovní inspiraci.

Máte-li zájem podpořit tradici českého unitářství, napište nám!