Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Smuteční obřad

V rámci duchovní péče unitářský duchovní může vykonat smuteční obřad pro zesnulé členy unitářské obce, zesnulé příbuzné členů nebo pro veřejnost.  Unitářský smuteční obřad je příležitostí k uctění památky života zesnulého. Každá lidská bytost je unitáři považována za jedinečnou a tudíž lidský život v jeho neopakovatelnosti za posvátný.

Smuteční obřad je zvěstováním základních lidských životních pravd, potřeby hledat lásku, krásu, pravdu a moudrost, pozitivní přístup k životu v souladu s principy svobodné víry – i v dobách zármutku.  Unitářská tradice považuje úmrtí nebo ztrátu milované osoby za významný předěl také v osobním a duchovním životě pozůstalých, a proto i jako příležitost k zdůraznění a připomenutí významu duchovních hodnot a kvalit života těch, kteří byli se zesnulým nějak spojeny.

Unitářský smuteční obřad má být připraven s přihlédnutím k potřebám a osobitosti pozůstalých.  Může mít podobu tradičního pohřbu na hřbitově, obřadu v krematoriu, může mít formu vzpomínkového obřadu v soukromí, v přírodě, na veřejném prostranství nebo v prostorách unitářské obce.

Unitářský smuteční obřad ve své podobě je pružný, v závislosti na okolnostech, místě konání, osobitosti zemřelého a potřebám pozůstalých.