Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Organizace

Naše společenství má demokraticky založenou organizaci. Nejvyšším orgánem obce je Valné shromáždění, které určuje, posuzuje a schvaluje duchovní a hospodářskou činnost, vnitřní předpisy obce, volí a odvolává duchovního, správní sbor atd.

Správní sbor je orgánem řízení správy obce mezi Valnými shromážděními. Rozhoduje o nejrůznějších věcech, týkajících se běžného života obce, potřeb členů, programového směřování, apod. Máte-li dotaz či námět pro Správní sbor, obraťte se na jeho předsedu Michala Kohouta prostřednictvím naší kanceláře.

N a téže stránce se dozvíte jak mnoho novinek ale i kontakt na naše představite.