Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Pro rodiče


Na děti v našem společenství nejen že nezapomínáme, ale snažíme se pro ně připravit kvalitní program, který by je výchovně vedl k chápání etických hodnot, ale současně nebyl násilnou manipulací. Dětem nevnucujeme žádnou ideologickou doktrínu, nepřetěžujeme je historickými náboženskými příběhy.

Témata nedělních programů pro děti se odvíjejí, pokud je to možné a vhodné, od témat shromáždění. Často ale také děti pracují na vlastních projektech, které si vybírají dle svých zálib a preferencí.

Následující řádky popisují náš Nedělní program pro děti v podrobnostech. Doufáme, že Vám poskytne potřebný přehled podstaty našeho programu.

CÍLE A CHARAKTER PROGRAMU
Hlavním cílem programu je pomoci dětem vyvinout vlastní etické cítění, učit se respektovat sebe i ostatní lidi, a rozvíjet schopnosti rozhodovat se v obtížných situacích, které je v životě mohou potkat. Nedělní programy pro děti jsou připravovány a praktikovány v souladu s unitářskými principy a posláním naší obce. Děti jsou vedeny k zamýšlení se nad životními situacemi, k formulování vlastních odpovědí a názorů, samozřejmě úměrně jejich věku a dispozicím.

OSNOVA A NÁPLŇ PROGRAMU
Osnova a náplň programu pro děti závisí samozřejmě hlavně na dětech, ale také i na přání rodičů. V pravidelných intervalech nabízíme rodičům výběr z pestré škály osnov. Výběr osnov jakož i kvalita programu záleží také na počtu dětí a ochotě dobrovolníků podílet se na programu. V závislosti na typu a charakteru zvolených osnov je určována i náplň jednotlivých hodin. Vždy je však kladen důraz na to, aby program byl pestrý a členitý, aby zaujal všechny zúčastněné děti. Je připraven tak, aby děti měly možnost být tvůrčí, obsahuje i písně a pohybové části.

ČASOVÝ ROZVRH
Nedělní program pro děti probíhá současně se shromážděním naší obce, kterého se rodiče mohou účastnit.

PŘÍBĚH PRO KAŽDÝ VĚK
Příběh pro každý věk je čtení z různých dětských knih, které mohou posloužit k zamyšlení i dospělým. Tento příběh je součástí nedělního shromáždění a děti se jej mohou aktivně zúčastnit.

ÚČAST
Pro některé rodiče není možné zúčastňovat se našich shromáždění pravidelně. To je samozřejmě zcela přijatelné, protože děti budou programem obohaceny i při nepravidelné docházce. Na druhé straně je však pravda, že častá návštěvnost a pravidelnost bude dětem větším přínosem.

Pokud Vás náš program pro děti zaujme, moc rádi Vás i Vaše děti mezi sebou přívítáme!