Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Setkávání


Není-li uvedeno jinak, programy se konají vždy v Klubovně
na adrese Anenská 5,
Praha 1


út 16. 5. Modlitební vlaječky

18:00, vede Karen Ercolino
Je to prastará tradice především z oblasti Himaláje. Při tomto setkání si promluvíme o různých variantách a zahájíme nový dlouhodobý projekt.út 23. 5. Transpersonální psychologie II

18:00, vede Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Transpersonální psychologie pracuje s různými technikami, jak dosahovat změněných stavů vědomí. V přednášce se zaměříme zejména na užívání halucinogenů (chemická mystika) a techniku zvanou holotropní dýchání. Dalším tématem bude tzv. psychospirituální krize, což je podle transpersonalistů duchovní transformační proces, který však může být zaměněn s duševním onemocněním.6. 6. Kdo jsem? Jaky chci být?

17:00, Unitees – mládež pražských unitářů
Zveme členy, příznivce a přátele ve věku do 35 let. Seznámení pomocí zábavné hry, díky které se něco zajímavého o sobě dozvíme. Můžete se těšit na příjemnou hudbu, možná si i zazpíváme, trochu si zafilosofujeme, ale hlavně se skvělé pobavíme! Koná se v Čapkově sále od 17:00.út 13. 6. Transpersonální psychologie a psychospirituální krize

18:00, vede Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Transpersonální psychologie představuje psychoterapeutický systém, který čerpá inspiraci z různých duchovních tradic. Velký význam transpersonalisté přisuzují mystickým zážitkům a tzv. změněným stavům vědomí. V přednášce se také zaměříme na to, jak transpersonální psychologie pracuje s konceptem psychospirituální krize.20. 6. Transpersonální psychologie a věda

18:00, vede Mgr. Jiří Motl, Ph.D.
Transpersonální psychologie se snaží být alternativou vůči akademické psychologii a psychiatrii. V přednášce se podíváme na to, v čem spočívá jejich kritika. Zamyslíme se nad otázkou, zda je transpersonální psychologie spíše vědeckou disciplínou, nebo spíše duchovním hnutím.