Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Setkávání


Není-li uvedeno jinak, programy se konají vždy v Klubovně
na adrese Anenská 5,
Praha 1


Doplňkové programy se v červenci a srpnu nekonají.

Stavte se kteroukoliv neděli, budete vítáni. Anebo napište a stavte se na kus řeči v kanceláři.