Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy


Pokud se chcete do některého z kurzů přihlásit, napište prosím název kurzu nebo programu do e-mailu, který pošlete na adresu: info@unitaria-praha.cz


Kruh sdílení
Program zaměřený na sdílení osobních zkušeností v důvěrné atmosféře malých skupin.  Místo a čas konání kruhů jsou určené podle možností účastníků a dozvíte se je po přihlášení. 
Počet účastníků: minimálně 5, maximálně 12
Časová náročnost: dvakrát měsíčně, 90 minut
Termín: září – červen
Místo konání: dle určení kruhů
Vede: bude určeno podle počtu kruhů
 


Stezkou proměny: vhled do jógy a zenu
PhDr. Ing. Jiří Olšovský, Ph.D.
Odhodlanost ke změně – o józe a zenu: Naši existenci lze udržet zdravou a při životě v prudce se měnících podmínkách dneška, v situaci pokračující devastace přírody a bouřlivě se proměňujícího klimatu. Záleží na naší odhodlanosti k duchovní proměně, jestli zvládneme naši situaci.

Jednorázová přednáška jako úvod do plánovaného kurzu
úterý 24. 10. od 18:00, klubovna Anenská 5
 


Cesta k harmonii
Komenský a Zamenhof: Paralely jejich životních misí
Petr Chrdle, doc. Dr.
Srovnání osudů a díla J. A. Komenského a L. L. Zamenhofa je pokusem ukázat i na méně známé stránky Komenského díla než obecně známá tematika didaktiky a pedagogiky vůbec. Představuje jeho dílo interlingvistické a duchovní, ukazující cestu k ekumeně. Vyslovené Komenského zásady jsou plně respektovány o tři století později v díle L. L. Zamenhofa, jak pokud jde o jeho mezinárodní jazyk esperanto, tak o jeho projekty hilelismu a homaranismu, a to přesto, že dílo Komenského pravděpodobně neznal. Oba měli i podobné životní osudy: složitou mezinárodní situaci ve své době a spálení rukopisů svých děl, takže museli svá díla začínat znovu. Přesto oba vytrvali ve své snaze dát lidem řešení k zmírnění a snad i ostranění hlavních důvodů vedoucích k nenávisti mezi skupinami lidí, rasismu a válkám, totiž jazykové a náboženské různosti, v obou případech snahy o prosazení silnějšího a potlačení slabšího.
Petr Chrdle je původní profesí elektrotechnický inženýr a kandidát technických věd. V roce 1992 založil své nakladatelství KAVA-PECH. Esperanto využívá v mezinárodních stycích jako jednací jazyk rovnoprávně s češtinou, němčinou a angličtinou.

Během přednášky budou představeny i vybrané knihy nakladatelství KAVA-PECH  s možností koupě s příležitostní slevou.

Jednorázová přednáška jako úvod do plánovaného kurzu
úterý 7. 11. od 18:00, klubovna Anenská 5