Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy


Pokud máte zájem zúčastnit se programu, napište nám prosím e-mail: info@unitaria-praha.cz


Kurz Světová náboženství -- hinduismus
V dubnu navážeme na předchozí kurz o monoteistických náboženstvích.  Lektorka Barbara Oudová Holcátová vyučuje na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK a specializuje se na islám a křesťanství, zejména ji pak zajímá náboženská praxe a raný islám.  Barbora cyklus přednášek o hinduismu uvádí takto:

Před sto lety vládla světu představa, že náboženství jsou záležitostí minulosti a zanedlouho ze světa zcela vymizí. Dnes je čím dál tím zjevnější, že nic takového nás nečeká, a zdá se, že evropské směřování k ústupu náboženství bylo spíše světovou výjimkou. V Indii rozhodně nic takového nehrozí. Hinduismus je třetím největším náboženstvím světa, ale protože je tak místně specifický, mluví se o něm výrazně méně než o těch dvou (křesťanství a islámu), které ho ve statistikách předbíhají. V tomto cyklu přednášek se tedy pokusím představit toto o něco méně známé náboženství, vysvětlit jeho kořeny a ukázat jeho obrovskou bohatost jak pokud jde o nauku, tak pokud jde o praxi.

Rozpis témat:
  5. 4. Stručný přehled dějin aneb proč, odkud a kam
12. 4.  Hinduistická nauka aneb kolik že bohů vlastně mají?
19. 4. Náboženská praxe aneb proč se všichni chtějí koupat v Ganze?
26. 4. Podivné a kontroverzní aspekty hinduismu

Koná se vždy ve čtvrtek od 18:00 v klubovně POU, Anenská 5, 1. patro.