Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


19. 8. Tajný návod na opravu karmy

Petr Samojský
Projev laskavosti vytváří nekonečné vlnky na hladině života; žít budeš tak, jak o něj dbáš!26. 8. Kde je „zakopaný pes“?

Jana Komárková
Vztahy nejsou složité, to jen lidi spolu málo mluví! Proč v době sociálních sítí, kde mnozí doslova popisují své nejintimnější pocity, nálady, sdílejí fotografie je tak těžké vyjasnit si, jak společně žít?2. 9. Vyšehradský labyrint

Shromáždění na Vyšehradě, sraz v 10:30 u Rotundy.9. 9. Unitářská meditace

Modlitba, kontemplace, meditace – mohou to být specifické techniky, anebo ta slova mohou označovat obecně niternou praxi.  Tentokrát nebudeme ale vysvětlovat technickou problematiku, ale zaposloucháme se a zasníme do unitářských meditací, které v kontextu praktické spirituality zaujímají velmi zajímavé místo.16. 9. Vltava našeho života – slavnost žehnání vodám

Petr Samojský
Zkusme si přirovnat řeku k vlastnímu životu; a zaměřme se pak ještě konkrétně na Vltavu, jak ji popisuje Smetana – najdete určité paralely a souvislosti, možná nejen náhodné?23. 9. Kdy má smysl dělat nesmyslné věci?

Petr Samojský
Nemá smysl někoho o někom přesvědčovat, kupříkladu aby nedělal hlouposti nebo nesmysly, na to si každý musí přijít sám.  Ale podívejme se na to téma jinak, přímo opačně: někdy má smysl dělat takzvané hlouposti i nesmyslné věci!30. 9. Když odpovědí je Ticho

Petr Samojský
Zpravidla ticho chápeme jako absenci zvuků. Ten pojem může mít ale i zcela odlišný význam!  Ticho je naopak prostor neuvěřitelně bohaté komunikace, jen si to uvědomit, jen to připustit, jen to prožít.