Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


19. 11. Mýty a pohádky

Matúš Škríba
Když jsme byli malí, rádi jsme je poslouchali od rodičů a později jsme si je pročítali sami. Má smysl je číst v každém věku? Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.26. 11. Svoboda víry – kdysi a dnes

Martin C. Putna
O starých českých zápasech za svobodu víry, o jejich evropském a americkém vybojování a o tom, že svoboda názoru není svobodou lži a nenávisti.3. 12. Nejvyšší z věd, nejužší z cest

Petr Samojský
V postmoderní době hraje prim technologický rozvoj a s ním i vědy, které jej umožňují. Moudrý člověk ale ví, není všechno zlato, co se třpytí. Po shromáždění se koná dílna k tématu unitářské vlaječky.10. 12. Co je skryto ve slově

Petr Samojský
Naše řeč je složena ze slov, ale někdy jejich zvuk, význam i kontext bereme jako samozřejmost. Nicméně každý zvuk i každé slovo mají své poselství, zjevné i skryté.
Zpívá Uni-Sono.17. 12. O králi, církvi a dnešku

Unitees neděle
17. 12. 1538 byl papežem Pavlem III. z církve vyloučen anglický král Jindřich VIII. Ten stál u zrodu anglikánské církve a zároveň se stal jejím nejvyšším představitelem. Dnes se k anglikánství hlásí pouze patnáct procent obyvatel Velké Británie, zatímco 53 procent se nehlásí k žádnému náboženství. Je to dobře nebo špatně? Či je otázka složitější?24. 12. Štědrý den ti přeji

Petr Samojský
Štědrost – co ji umožňuje a vlastně i podmiňuje?  Dnešní den je označován jako štědrý; pro děti a mnoho dalších skutečně může být štědrý dárky, ale jsou dárky opravdu tím hlavním, co provází i definuje štědrost?31. 12. Život ve zkratkách

Petr Samojský
Někdo mluví dlouze a neřekne nic; jiný vysloví slovo a řekne všechno. S životem je to podobně! I zkratky mohou být matoucí, anebo výstižné. Při shromáždění bude prostor pro každého z nás i pro naše sdílení.  Pokud s sebou přineste i nějakou tu dobrotu, bude to skvělé!