Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


28. 4. Shromáždění se nekoná

Z důvodů sněmu NSČU v Teplicích se omlouváme za zrušení našeho shromáždění.5. 5. Věčné proč

Petr Samojský
Dítě klade zvídavé otázky, které dospělým mohou připadat zbytečné a po chvíli je dokonce unavovat. Jenže ne marně zazněla ta věta – buďte jako malé děti!12. 5. Kdo je tady pán?

Petr Samojský
Jsme pány svého života a strůjci svého osudu, a přece jsme v tomto údělu jeden s druhými propojeni.. Ale co víc, v metafyzickém smyslu jsme bezvládní!  Součástí shromáždění bude i zhudebněný žalm 110 Dixit Dominus, který složil v roce 1707 Georg Friedrich Händel. Zpívá Chrámový sbor sv. Ducha pod vedením Karla Louly.19. 5. Svět slyšený i neslyšený

Petr Samojský
Vidíme, slyšíme, dotýkáme se. A snad až příliš spoléháme na to, co tímto způsobem vnímáme. Jak mnohoznačný je ale svět jevů neviděných, neslyšených a nehmatatelných! Po shromáždění následuje představení nadačního fondu Dar sluchu, hostem bude ředitelka Gabriela Dänemarková, a další kulturní program.26. 5. Když pravda bolí

Petr Samojský
Střet s pravdou může být bolestivý jako pád z kola, ba může být smrtelný jako autonehoda.  Naštěstí existují ochranné pomůcky! Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.2. 6. Květinová slavnost – Posvátné poslání heretiků

Unitářská tradice je prakticky nemyslitelná bez heretiků. I když i to má své meze... Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste s sebou prosím květinu, přiveďte známé, přátele i nepřátele!