Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


9. 7. Niterná zbožnost

Matěj Fixl
Může být vnitřní vesmír člověka stejně bohatý jako vnější svět, který jej obklopuje? Můžeme na lidský mozek pohlížet se stejnou fascinací, se kterou přemýšlíme o vesmíru jako celku?16. 7. Tajemství naplněné prázdnoty

Petr Samojský
Černá je černá, bílá bílá, a stejně tak je jasné, co je prázdné a co plné. Ale už naši dávní předci věděli, že realita je složitější než povrchní pohled. Pro inspiraci sáhneme do daleké Afriky.23. 7. Stupeň civilizace

Petr Samojský
Lidskou civilizaci dosud provázely tisíce let vývoje. Budeme ve vývoji pokračovat dál? Neposkytuje vesmír evidenci toho, co nás čeká a nemine?30. 7. Kde je Bůh?

Matúš Škríba
Na tuto otázku se lidé snaží odpovědět od počátku věků. O hledání Boha ve světě, jeho přítomnosti a působení.6. 8. Radostné cesty k nedokonalosti

Matěj Čihák
Musíme ve svém duchovním i každodenním životě usilovat o dokonalost? Nebo je lepší přijímat sami sebe, bližní i svět okolo nás takové, jací jsou, a nalézat radost v jejich přirozené existenci?13. 8. Mozart a času plynutí

Shromáždění na Bertramce, Praha 5. Ve spolupráci s OŠS, k tématu Poznej svého Mozarta.20. 8. Špatně položená otázka

Petr Samojský
Odpovědi mohou být správné nebo nesprávné. Ovšem správné nebo nesprávné mohou být i otázky!  Jaký to má význam pro duchovní cestu?27. 8. Jakou máš dnes náladu?

Jarmila Plotěná
Taková obyčejná otázka. Ale nutí člověka zamyslet se sám nad sebou. A vůbec, souvisí nějak naše nálada s náboženstvím a naší vírou?