Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


22. 4. „Co si o sobě myslíš?“

Petr Samojský
Tu otázku můžeme slýchat v konfrontační podobě.  Má ale hluboký smysl i v rovině sebezkoumání. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.29. 4. Jazyk úcty

Petr Samojský
Dobře víme, že je třeba pěstovat toleranci, soucítění a další kvality.  Nejde však jen o konkrétní skutky, ale o celkový postoj. Po shromáždění následuje foto prezentace Štěpána Mairovského o účasti na konferenci ICUU v nepálském Káthmandú.6. 5. Pochopit nebo odpustit?

Petr Samojský
Dva odlišné pojmy, které spolu nesouvisí. Ale nesouvisí spolu jen zdánlivě; ve skutečnosti je mezi nimi hluboká provázanost! Zpívá Uni-Sono. Po shromáždění následuje přednáška K. L. Kolajové z cyklu Kapitoly unitářské historie II.13. 5. Zápas s pomíjivostí, vědomí věčnosti

Petr Samojský
Být člověkem – jak krásný je to dar, a přece jak těžký je to osud. Když naplněni blahem zvedáme ruce, jednou je každému štěstí konec. A přece je vítězství na dosah! Po shromáždění následuje benefiční program pro Ligu boje proti rakovině.20. 5. Člověk nežije jen pro sebe

Petr Samojský
Žijeme proto, abychom jedli, anebo jíme proto, abychom žili? Jídlo se dá obmněnit za jakoukoliv jinou činnost. Otázka stále zůstává pro co, koho a jak člověk žije. Na shromáždění se podílí pěvecká skupina Carillon. Po shromáždění proběhne slavnostní křest knihy věnované PhDr. Jaroslavě Dittrichové.27. 5. Ticho – a co je naplňuje

Petr Samojský
V naší hlučné a uspěchané době je snadné zapomenout, jak krásné je ticho, jak obohacující je mlčet. Toto však není výzva k mlčení! Jde o to pozastavit se a uvědomit si, jak lze ticho (i svůj život) dobře naplnit. Na shromáždění se podílí Mantrovníci z Východních Čech. Po shromáždění následuje další program zpívání manter v režii Mantrovníků.3. 6. Květinová slavnost – Slib člověčenství

Slib člověčenství – zní to zvláštně a nezvykle, byť se týká naprosto každého z nás bez výjimky. Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste s sebou prosím květinu. Vystoupí pěvecký sbor Uni-Sono.