Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


19. 3. „Miloval celé lidstvo. Jen nesnášel lidi...“

Petr Samojský
Kdo došel nejdále na duchovní cestě, dokáže milovat všeobjímající láskou. Pokud se nemýlí. Po shromáždění se koná prezentace na téma unitářské identity.26. 3. Bude nám chybět starý bílý svět?

Petr Samojský
V našem světě se cosi mění. Už nikdy nebude nic jako dřív. Král je mrtev, ať žije král! Chceme to tak? Po shromáždění následuje meditace s Jirkou Šulcem.2. 4. Dvě taoistické cesty

Luděk Pivoňka
Taoismus na počátku vznikl jako inspirativní životní filozofie. Ve druhém století našeho letopočtu na něj navázal dobře organizovaný náboženský taoismus. Co mají společného a v čem se liší tyto dva směry taoistického duchovního života?9. 4. Tvůrčí náboženství

Petr Samojský
Shromáždění věnované oslavě založení pražské Unitarie a českého unitářství. Unitářství se někdy říká „tvůrčí náboženství“. Proč je tomu tak? K čemu tě vybízí? Zamysli se nad svým životem: spatřuješ v něm nějaký rytmus, řád, smysl a – odlesk Věčnosti? Zpívá Uni-Sono.16. 4. Hrdý život v kleci?

Matěj Fixl
Každý člověk se může někdy cítit jako Kafkův umělec v hladovění, jehož životní umění ztratilo vážnost a bylo převálcováno lákavějšími novinkami. Jak s takovou situací naloží v povídce slavný autor? A jak se s ní můžeme vyrovnat my?23. 4. Život jako zahrada

Petr Samojský
Na život lze nahlížet z různých úhlů, lze jej chápat rozličně. Podstatné ale vždy je, co z toho plyne a jakou inspiraci získáme. Už jste si všimli, že je jaro?30. 4. Pustit se

Matěj Čihák
Zamyšlení o síle sebe-opuštění. Dokázat překročit sám sebe, své strachy, pochyby, předsudky... a odhodlat se k činu. Nebo naopak – ovládnout se a něco neučinit? Po shromáždění následuje meditace s Jirkou Šulcem.